Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Nákup bez rizika

V  eshope www.satyonline.sk nakupujete bez rizika, t.j. dodaný tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť v lehote do 14-tich dní. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom obdržania objednaného tovaru a od tohto dňa začína plynúť 14-dňová lehota na vrátenie tovaru.

2. Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní v textovej forme, napr. listom, e-mailom alebo vrátením. Odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu:

KirBek s.r.o.
Záhradná 43
085 01 Bardejov

alebo e-mailom: info@satyonline.sk

Formulár pre vrátenie tovaru si môžte stiahnuť tu: http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf
Následky odstúpenia od zmluvy:
V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

V prípade, že kupujúci požiada o úpravu šiat na mieru, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Výmena:

V prípade výmeny je potrebné informovať Nás o tom emailom alebo telefonicky aby došlo k čo najrýchlejšiemu vybaveniu výmeny. V zásielke z vráteným tovarom je potrebné doložiť kópiu faktúry spolu so sprievodným listom ohľadom detailov výmeny. Pri výmene kupujúci hradí poplatok 4eura, ktorý sa účtuje za balné a poštovné.Objednanie tovaru prostredníctvom internetu3. Ukladanie údajov pri objednávke cez internetÚdaje a texty pri objednávkach tovaru prostredníctvom internetu sa u nás nearchivujú a po ukončení objednávky nie je možné do nich opätovne nahliadnuť. Kupujúci má možnosť si ich po ukončení procesu objednania vytlačiť. Po ukončení procesu objednania obdrží kupujúci potvrdenie objednávky s údajmi z objednávky prostredníctvom e-mailu, v prípade, ak zadá správnu e-mailovú adresu - predpokladom je technicky dosažiteľná e-mailová schránka.

4. Náklady na poštovné

 

Cena poštovného a balného závisí od hodnoty objednávky. Náklady na poštovné sú závislé od výšky objednávky


5. Doručovanie objednaného tovaru

Eshop www.satyonline.sk doručuje svoje zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD alebo Slovenskej pošty. Doručovanie tovaru je prevažne od 2. do 12-tich dní od obdŕžania objednávky. V každom prípade je potrebné brať do úvahy nami poskytnutú informáciu o dostupnosti tovaru. V prípade oneskorenej dodávky je každý zákazník informovaný zo strany spoločnosti www.satyonline.sk. Napriek snahe spoločnosti www.satyonline.sk sa môže stať, že tovar je vypredaný skôr, ako sa predpokladalo - preto neposkytujeme záruku dodania tovaru. Tovar sa doručuje len do vypredania zásob.


EXTRA TIP:
Objednávacia a dodávacia adresa sa nemusia zhodovať. Tovar Vám dodáme na Vami želanú dodaciu  adresu - mimo P.O.Box-ov. Ak sa táto líši od objednávacej adresy, prosíme ju uviesť vo formulári. Je potrebné uviesť aj telefónny kontakt, aby bolo možné kontaktovať Vás zo strany kuriéra.

6. Záruka

Záruku na tovar predávajúci poskytuje kupujúcemu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu 24 mesiacov, ak pri tovare nie je uvedená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením.

7. Spôsob platby

Dobierka – platíte až pri preberaní zásielky.
Bezhotovostný prevod – hodnota objednávky uhradíte z Vášho bankového účtu.

PayPal- hodnotu objedávky uhradíte cez Váš PayPal účet


8. Výhrada vlastníctva

Až do úplného zaplatenia tovaru zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti www.satyonline.sk

9. Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov


 

1. Spoločnosť KirBek s.r.o., Záhradná 43, 085 01 Bardejov, vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

2. Spoločnosť KirBek s.r.o. spracúva osobné údaje svojich klientov za účelom predaja tovaru, administrácie a evidencie v zásielkovom obchode spoločnosti. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – predaja, administrácie, evidencie a kontroly zasielania tovaru, avšak minimálne po dobu, ktorú určujú iné zákony (o účtovníctve), od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel predaja - plnenie zmluvy, evidencie a kontroly sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 odsek 3, písmeno b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

3. Spoločnosť KirBek s.r.o. spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade výslovného súhlasu, ktorý môže klient potvrdiť  súhlasom pri objednávke tovaru. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu pre predaj, evidenciu a kontrolu, konkrétne: meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa; dátum narodenia; adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo. Klient svojou registráciou alebo zadaním objednávky udeľuje spoločnosti KirBek s.r.o. súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo uvedené v objednávke mohla spracúvať. Tento súhlas sa dá kedykoľvek odvolať na adrese spoločnosti uvedenej na internetovej stránke www.detskystore.sk .

10. Riešenie sporov

 

Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

Spory je možné riešiť aj alternatívnym riešením a to prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) kde môže spotrebiteľ podať návrh na začatie ARS podľa č.3 ods.1písm.t)zákona č.102/2014 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk

 

Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 10.Oktobra 2016.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok". 
 

 

zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Prešove, vložka č.: 32393/P

Orgán dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6

 Svojou objednávkou potvrdzujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kontakty na zákaznícky servis:

KirBek s r.o.
Záhradná 43
085 01 Bardejov
IČO: 50 148 818

DIČ:2120191502


E-mail: info@satyonline.sk

Telefónne číslo: +421 948 944 873

Zákaznícky servis:
Po-Pi 9:00-17:00