Taf Toys Kolotoč Sova s MP3 prehrávačom

Kolotoč Taf Toys so svetielkami a odnímateľným stereo prehrávačom, ktorý vám umožní prehrávať dieťaťu vami vybranú hudbu! Cez mini USB kábel môžete do prehrávača preniesť vašu hudbu vo formáte MP3 zo svojho počítača a uspať či zabaviť dieťa melódiami podľa svojho vkusu. Prehrávač tiež obsahuje 16 nahraných klasických melódií (Mozart, Schubert, Mendelssohn a ďalšie). Kombinácia hudby, pohybu a svetielok dieťa upokojuje a rozvíja jeho zmysel, poznávacie schopnosti a emočnú inteligenciu.

Prehrávač umožňuje nastaviť prehrávanie dlhé 10 min alebo 30 min a ponúka 7 úrovní hlasitosti.

Kolotoč aj samotný prehrávač sa ľahko pripevní k postieľke dieťaťa nastaviteľným úchytom.

Kolotoč s prehrávačom je vhodný pre deti od narodenia do cca 5 mesiacov. Od 6 mesiacov môžete prehrávač pripevniť k postieľke samostatne. Deti od cca 1 roka do 6 rokov využijú prehrávač ako klasický MP3 prehrávač. Držadlo umožňuje dieťaťu jeho ľahké prenášanie.

Batérie 4xAA nie sú súčasťou. Kábel mini USB pre nahrávanie hudby z počítača nie je súčasťou výrobku.

Vhodné od narodenia do 6 rokov.

 

Taf Toys Carousel with lights and a removable stereo player that lets you play your child's music! You can transfer your MP3 music to your player via your mini USB cable and put your baby to sleep or entertain with tunes to suit your taste. The player also includes 16 classic melodies recorded (Mozart, Schubert, Mendelssohn and others). Combining music, movement and lights, the baby soothes and develops its meaning, cognitive skills and emotional intelligence. The player is suitable for children from birth to about 5 months. From 6 months you can attach the player to the crib separately. Children from about 1 year to 6 years of age use the player as a classic MP3 player. The handle allows the child to carry easily. 4xAA batteries are not included. Mini USB cable to record music from your computer is not included.

Suitable from birth to 6 years.

Taf Toys Kolotoč Sova s MP3 prehrávačom

SKU: 11895TAF
75,40€Cena